05-gutta imponerte på landslagsskolen

Bare tre spillere maktet å gjennomføre ei hel uke med landslagsskolens knallharde treningsopplegg i Bugården. Alle tre var fra GØIF 2005.

Linus Torp Bergsvåg, Jacob van Rijnbach og Håkon Ude Hasle imponerte dermed kretsens spillerutvikler, Espen Kirknes.

- De viser en voldsom treningsiver og dedikasjon. Det er en av flere ting vi er ute etter i landslagsskolen, sier Kirknes.

Både Bergsvåg og Ude Hasle er allerede inne i landslagsskolen på bakgrunn av tidligere prestasjoner. De har begge vært med på samling med landslagsskolen tidligere, blant annet en talentsamling i Trondheim (der også Simen Wallin var deltaker). Kirknes ser ikke bort ifra at også Jacob van Rijnbach kan tas ut til liknende representasjonsoppgaver i tiden som kommer.

- På bakgrunn av det vi observerte under årets kurs, vil vi danne en ekstra hospiteringsgruppe med spillere i årgangen. Disse vil få trene med 05-kretslaget annenhver uke. Dette vil de utvalgte spillerne få beskjed om etter sommerferien, sier Kirknes.

Kirknes sier GØIFs bidrag under UEFA-kurset var uvurderlig, og er imponert over hvor mange spillere GØIF klarte å stille med i en hektisk sommerperiode der mange spillere var utilgjengelige. Tarjei Jørstad Palm var med på fem av treningsdagene, mens Emil Badzmierowski, Ali Aljaberi, Tai Phan og Eivind Ole Grøndahl fikk delta på de tre siste dagene. 

På lørdagens treningsøkt stilte i tillegg GØIF med et ekstra sett spillere der også Alexander Lieu; Baboucarr Jallowog Aleksander Haraldsvik fikk teste seg mot kretsens beste spillere. Der var også Emanuel Abbay, Ulrik Fremstad og Philip Knutsen fra 04-laget, mens Farah fra 06-laget også stilte opp.

- Det er et imponerende totalantall spillere GØIF stiller på kurset. Både Norges Fotballforbund og NFF Vestfold retter en stor takk til spillere og trenere som har bidratt til å gjøre dette mulig, sier Kirknes.

Både Simen Wallin (til venstre), Håkon Ude Hasle, Linus Torp Bergsvåg og Jacob van Rijnbach har levert gode prestasjoner denne våren og sommeren. Nå er alle fire guttene enten på kretslaget eller aktuelle for hospiteringsgruppa. 

Tilbake