Banene er stengt

Banestatus: mandag 8. januar 2018

A-Banen ble måket på torsdag men så snødde det litt igjen. Banene er nå stengt men vi ser om det lar seg gjøre å måke manuelt i kveld og om vi kan åpne deler av A-banen. I så fall kreves dette stor dugnadsinnsats ;-) Følg med her.

Gjentar at ingen må starte måking uten avtale med baneansvarlig Jan Larsen.

Baneansvarlig Jan Larsen.
Mobil : 975 12 602
Email: jan.larsen(at)sfjbb.net (at) erstattes med @

Følg også med på løpende status på sider for banestatus og treningstider

Måking av kunstgresset må gjøres godt planlagt, på rett måte og med riktig materiell. Vi har mulighet for å måke deler på dugnad men dette må da avklares og koordineres av baneansvarlig.

Tilbake