Banene er åpnet

Banestatus: søndag 8. april 2018

A og B banene er nå åpnet igjen

Det ligger fortsatt is på både A og B-banen men dere kan benytte banene til trening. For kampavvikling (11-er) må det fortsatt fjerne noe is.

Baneansvarlig er Claes Bergsvaag.
Mobil : 928 45574
Email: claes.bergsvaag(at)norstat.no             (at) erstattes med @

Følg også med på løpende status på sider for banestatus og treningstider

Måking av kunstgresset må gjøres godt planlagt, på rett måte og med riktig materiell. Vi har mulighet for å måke deler på dugnad men dette må da avklares og koordineres av baneansvarlig.

Tilbake