Årsmøte 2018 vel i havn

Årsmøtet for GØIF 2018 ble gjennomført tirsdag 6. mars.

Det ble blant annet takket av noen tillitsvalgte, bildet viser Geir Fyllingsnes som takker av som revisor, han mottar blomster fra leder for hovedlaget Helge Siljan.

Tilbake