Årsmøte 2021

Styret innkaller herved til årsmøte i GØIF.

Årsmøtet avholdes torsdag 4. mars kl. 18:00 på klubbhuset i Myreskauen 20.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes Hovedstyret senest 16. februar 2021 til hovedlag@goif.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på GØIF sine nettsider.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Det vil bli mulighet for digital deltakelse via Teams, nærmere informasjon om dette legges ut noen dager før årsmøtet.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Hovedstyret i GØIF
v/leder Helge Siljan

Tilbake