Banestatus: MVA kompensasjon

GØIF har i disse dager fått tilbakemelding fra Lotteri- og stiftelsestilsynet på søknad om mva-kompensasjon for det nye anlegget på Østerøya Idrettspark. Våre søknader om mva-kompensasjon på A/B banene, tursti, bocciabane og akebakke er innvilget, men kompensasjonen er avkortet med 28 %.

For GØIF har denne avkortningen stor effekt, da hele det nye anlegget vårt ligger inne i søknadene for 2015. Totalt sett avkortes vi med 463.156 kroner.

I budsjettet for nytt anlegg på Østerøya Idrettspark har vi jobbet med å ha god buffer til uforutsette poster og dermed har vi også være forsiktige med å budsjettere med for høy dekning av mva-kompensasjon.

Resultatet av vårt forsiktighetsprinsipp gjør at vi fortsatt er innenfor budsjett og ikke får noen uforutsette kostnader i vårt største prosjekt på GØIF noensinne. Den positive aktiviteten på GØIF vil dermed kunne fortsette videre.

Vi synes imidlertid det er demotiverende som frivillige i et breddeidrettslag å oppleve en slik avkortning på kompensasjonen for merverdiavgift, spesielt når det nye anlegget tilhører Sandefjord Kommune og at vi som idrettslag ikke har noe eierskap til selve anlegget. Hadde kommunen bygget anlegget selv, ville det uansett vært fritatt for merverdiavgift.

Det er stor mangel på forutsigbarhet fra det offentlige og vi har gitt tydlige innspill på dette til NFF Vestfold og Norges idrettsforbund.

Bakgrunnen for denne avkortningen er at Stortinget har i statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett for 2015 bevilget til sammen 125 millioner kroner til ordningen i 2015. Dersom dette ikke er nok til at alle kan få full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader. I 2015 er avkortningen 28%, i 2014 var det ingen avkortning - alle fikk dekket 100%.

 

Kontakpersoner på GØIF: Morten Offenberg og Bjørn Kaare Bøe

Omtale Sandefjords Blad: GØIF kan miste momskroner

Tilbake