Bli med på laget!

Fotballgruppa i GØIF er veldrevet og i full aktivitet men vi trenger hjelp til noen av våre verv. Bli med å bidra til et positivt nærmiljø på Østerøya Idrettspark. Mange foreldre bidrar men vi trenger alltid litt avlastning.

For tiden trenger vi materialforvalter og treningskoordinatorer. Bildet viser Helge Siljan (leder hovedlag), Chris-Michael Olsen (leder FFO) og Thomas Olafsen (sportslig leder) som alle er sentrale i den daglige driften av GØIF og en del av laget du blir med på.

Her kan du lese mer om vervene vi nå søker frivillige til.

Materialforvalter er medlem i sportslig utvalg og den eneste i klubben som har myndighet til å bestille varer/produkter til de forskjellige lagene. Du har direkte kontakt med utstyrsleverandør/ forhandler (Diadora og G-Sport Hvaltorvet)  Påse at klubbens fellesutstyr og materialforvalterrom er i orden og holde god dialog med alle lagene i klubben.

Trenerkoordinator barnefotballen og ungdomsfotballen (2 verv), typiske oppgaver for disse er å være medlem i sportslig utvalg og et være bindeledd mellom sportslig utvalg og det enkelte lag. Sørge for aktiv oppfølging av klubbens sportsplan og kvalitetssikre tilbudet som gis på det enkelte lag, slik at det legges til rette for både trivsel og god ferdighetsutvikling. Samt være kontaktperson overfor samarbeidet med Sandefjord fotball (ungdomsfotballen).

Du finner også en utfyllende beskrivelse av disse oppgavene i vår Sportsplan: http://goif.no/kvalitetsklubb/sportsplan/

Ta kontakt med Thomas Olafsen som er sportslig leder for fotballen i GØIF:

Thomas Olafsen
fotball(a)goif.no
950 63 278

Tilbake