Ekstraordinært årsmøte

Styret i GØIF Hovedlag innkaller til ekstraordinært årsmøte 15. desember kl. 18:00

GØIF vil arrangere et ekstraordinært årsmøte i klubbhuset torsdag 15. desember 2016 klokken 18:00 i forbindelse med eventuell etablering av fotballfritidsordning på Østerøya Idrettspark.

Sakspresentasjon på årsmøtet - PDF

Artikkel med orientering om FFO

 • Velkommen
 • Registrering og godkjenning av stemmeberettigede
 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
 • Valg av dirigent og sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 • Behandle innkomne saker:
  • Sak 1: FFO
 • Eventuelt
 • Avslutning
   

Protokoll - signert

For informasjon, kontakt:

Helge Siljan
Leder GØIF Hovedlag
hovedlag@goif.no
959 28 081

 

Tilbake