Priser

Vi har valgt å dele skoleruten inn i perioder og periodeprisene vil derfor variere avhengig av hvor lange periodene er.

 

Prisen pr. dag varierer ut i fra hvilken dagpakker som velges, jo flere dager pr uke, jo billigere. Pris pr. dag varierer derfor fra 148,- til 260,- 

 

 

Skoleruta Vestfold Fylkeskommune 2017 - 2018

 

 

Tilbake