Kurs Våren 2016

Endring!!!!!
Da det ikke er mulig å skaffe veileder denne dag, og det er mye kampaktivitet og møtevirksomhet i klubben, må dommerkurset flyttes.Ny dato er enten 20 eller 21 april.
Ny beskjed kommer snart.
Martin

Hei alle dommeraspiranter.
Vestfold fotball krets starter nytt rekruteringsdommer kurs torsdag 3 mars og 3 torsdager etter dette, men varighet fra 1800-2100. Da vil man bli rekruteringsdommer i kretsen og få oppfølging av dem. Fin mulighet for å få en annen vinkel på fotballen og tjene gode lommepenger.
http://www.fotball.no/Kretser/vestfold/Dommer/Bli-fotballdommer/

Onsdag 6 april blir det klubbdommer kveld med kurs, regelgjennomgang og kanskje se en Champions league kamp til slutt. Kommer tilbake med info, men hold av datoen.

God 2016 sesong.

Martin Eriksen
98412114

Tilbake