Fair play-vert: Oppgaver

Kampverten skal bidra til at kampene gjennomføres med trygghet, raushet og respekt i sentrum.

En kampvert skal være en godt synlig person (gul vest) og oppfordrer til Fair play - både på og utenfor banen.

Oppgaver:

  • Ta imot og ønske gjestende lag velkommen. Vise hvor kampen skal være, do m.m.
  • Ta imot og ønske dommer velkommen (gi dommer dommervest fra kiosken, noe de som regel har gjort selv)
  • Informere om det er særskilte forhold som alle bør være klar over
  • Bidra til at det gjennomføres Fair Play hilsen - både før og etter kampen
  • Ha en positiv oppmerksomhet på begge lags foreldregrupper og lagledelse
  • Gripe inn (verbalt) eller ved å gi grønt "fair play kort" dersom dette er nødvendig
  • Takke gjestende lag og dommer for kampen og ønske velkommen tilbake
Tilbake