Kontaktpersoner

Trenere og lagledere GØIF/Helgerød 2004

Lagleder:
Jørgen Fremstad (fra GØIF)
mail: jorgen.fremstad(at)apro.no
Tlf: 982 20 781

Patrick Hagen (fra Helgerød)
mail: hagen190497(at)gmail.com
Tlf: 948 69 794

Trenere:
Emmanuel Mayca
mail: emmanuel.mayca(at)gmail.com
Tlf: 970 08 897

Patrick Hagen
mail: hagen190497(at)gmail.com
Tlf: 948 69 794

 

Det er spesifisert hvilken klubb de to laglederne representerer for spørsmål som gjelder klubbnivå.

 

Tilbake