Fotballfritidsordning på GØIF

Hovedstyret i Gjekstad Østerøya Idrettsforening (GØIF) fikk på årsmøtet i 2016 mandat til å utrede muligheter og konsekvenser for opprettelse av en fottballfritidsordning (FFO) på Østerøya Idrettspark.

Hovedstyret innstiller nå på opprettelse av FFO på GØIF og saken fremmes på ekstraordinært årsmøte 15. desember 2016.

Forventet oppstart er august 2017. FFO vil antakelig bli startet i samarbeid med Telenor Xtra/NFF, hvor Norges Fotballforbund og Telenor i samarbeid har et ferdig opplegg, der trenere og spillere får bistand til gjennomføring og en del utstyr.

Hensikten med FFO er å gi barn i vårt nærmiljø et aktivitetstilbud etter skoletiden. Mange velger 2 dager på FFO i kombinasjon med 60% plass på SFO. FFO vil bemannes av personale som vil bestå av en daglig leder, samt 2-3 assistenter.

Vi vil kun fokusere på å tilby dette til barn i nærmiljøet som naturlig hører til GØIF, dette er ikke et rekrutteringstiltak for å hente barn fra andre områder i Sandefjord eller fra andre klubber. Vi ønsker et positivt samarbeid med nærliggende barneskoler og har i første runde invitert Gokstad skole til et samarbeid dersom de ønsker dette. Vårt ønske er ikke å konkurrere med eksisterende SFO men å tilby et supplement som også kan hjelpe GØIF i videre drift og i å være en breddeklubb med et godt tilbud til barn og unge.

GØIF trenger rundt 40 barn med 2 dager i uka for å gå rundt. Økonomisk er målet å gå i balanse og samtidig finansiere det sportslige tilbudet til barn og ungdom i nærmiljøet. GØIF vil etablere transport fra Gokstad Skole med minibuss. Tilbudet kan utvides til andre skoler i nærmiljøet etter hvert, men vi starter med Gokstad.

Vi i GØIF ser at etablering av FFO gjøres over hele landet, og mer enn 100 FFO’er er etablert allerede. Mange velger den samme integrerte modellen som GØIF, der FFO er integrert i det lokale idrettslaget. I Sandefjord har Store Bergan IF etablert FFO med oppstart i august 2016, og Sandefjord Ballklubb har etablert FFO der de henter barn fra mange skoler i hele byen, inkludert Gokstad.

GØIF som en 100% dugnadsdrevet klubb opplever det som vanskelig å finne tillitsvalgte til sin drift, til tross for at vi nå har ferdigstilt tidkrevende oppgaver som en stor oppgradering av Østerøya Idrettspark og gjennomført sertifisering som kvalitetsklubb så sliter vi med å finne trenere, lagledere og andre tillitsvalgte til klubben. Vi opplever vekst i antall lag, antall spillere og antall aktiviteter i vår klubb men jobben som gjøres, belastes stadig færre tillitsvalgte. For å sikre en god drift av klubben fremover, ser vi at det må inn kompetanse og krefter som kan drifte klubben på mer permanent basis. En opprettelse av FFO vil gi GØIF ressurser både økonomisk og personellmessig til å sikre god drift fremover. Vekseldrift på ansatte i FFO og i den ordinære sportslige driften er en god mulighet for klubben til å tilby områdets barn og ungdom et godt sportslig og sosialt tilbud.

GØIF skal være en klubb for alle, vi skal være åpne, inkluderende og utviklende. Dette prosjektet vil både være med på å gi barn i vårt nærmiljø et positivt tilbud til fysisk aktivitet og samtidig hjelpe GØIF til å finansiere øvrig drift for å tilby barn og ungdom et godt sted å være.

Kontaktperson
Helge Siljan
95928081
hovedlag@goif.no

 

For mer informasjon:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Spørreundersøkelse om FFO på GØIF

Telenor Xtra - informasjon på fotball.no

Brosjyre Telenor Xtra en landsomfattende fotballtilbud etter skoletid

Årsmøte 2016 - Sak FFO

 

Tilbake