Gapahuk på GØIF

Vi planlegger å sette opp en gapahuk på det flotte anlegget vårt på Østerøya Idrettspark. Gokstad Nærmiljøutvalg har innvilget oss midler og hovedstyret er i dialog med Sandefjord Kommune som er grunneier.

Plassering blir i skogholtet i nærheten av ballbingen eller ved gammel vei fra parkeringsplassen ned til A-banen.

Denne skal bli til glede både for Høgenhall Barnehage og for GØIF.

Dette blir nok et tiltak fra GØIF for å legger til rette for at barn i nærområdet kan ha en aktiv og utviklende fritid.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller innspill rundt dette.

Helge Siljan
Leder GØIF Hovedlag
Telefon 95928081

Tilbake