GØIF på Norway Cup

Tradisjonen tro stiller GØIF med flere lag i Norway Cup. I 2016 er det totalt 5 lag med fra GØIF. Gutter 16 stiller med 11'er lag, jenter 16 med både 11'er og 7'er lag, gutter 14 med 7'er lag og Unified er også på plass.

Vi ønsker lykke til!

Tilbake