Innmelding i GØIF - hva sender jeg?

Du melder deg inn i GØIF ved å sende e-post til medlem@ilgoif.no. E-posten må inneholde følgende opplysninger:

Navn
Adresse
Fødselsdato
E-post (faktura sendes til denne e-postadressen)
Telefon/mobil

For barn under 16 år må i tillegg følgende oppgis:

  • Navn på foresatt
  • Telefonummer til foresatt

Du kan oppgi en eller to foresatte

Dersom du har søsken/foreldre som er medlem i GØIF

Hvis flere i familien er medlem i GØIF vil det lønne seg å ha et familiemedlemskap. Husk derfor å oppgi navn på andre i familien som er medlemmer.

Faktura sendes ut på e-postadressen som oppgis. Dersom du ønsker faktura tilsendt i posten, så må du gi beskjed om det ved innmeldingen.

 

Tilbake