Fair Play

GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som trener/foreldre?
Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play?

GØIF er en Fair Play klubb - hva forventes av meg som trener/foreldre?  
Lese og respektere foreldrevettreglene som blant annet står oppslått på utsiden av kiosken på klubbhuset.

Hvem kan jeg henvende meg til hvis jeg opplever noe som ikke samsvarer med intensjonene i Fair Play? 
Klubbens Fair Play-kontakt er Martin Bergsvåg (tlf: 41 22 15 85). 
Han kan kontaktes.

Alternativt er det naturlig å kontakte leder i sportslig utvalg Ole Sandeide (tlf: 97 02 66 50) 

Tilbake