GØIF trenger frivillige - vær med og hjelp oss

GØIF er en breddeklubb som drives på dugnad. Mange bidrar til fellesskapet men vi trenger noen flere for å avlaste de som allerede har tatt på seg oppgaver.

På GØIF blir du med i et fantastisk team med meningsfylt arbeid i et hyggelig miljø. GØIF har sunn økonomi og vokser så kan du tenke deg å bidra for et godt lokalmiljø her på Østerøya så ta kontakt med oss

Vi trenger hjelp til følgende verv:

Sportlig utvalg:

  • Materialforvalter, kontakt med trenere og lagledere rundt dette med treningsutstyr, drakter, treningsklær osv.
  • Dommerkoordinator, koordinerer dommerkurs, dommere til cuper og til ordinære kamper i barnefotballen
  • Trenerkoordinator barnefotballen, bindeledde mellom sportslig utvalg og lagene i barnefotballen.

Hovedlag:

  • Kasserer, bindepunkt mellom vår regnskapsfører og hovedstyret
  • Valgkomite, vi trenger to medlemmer til valgkomiteen. Her er det fint med deg som er godt kjent i lokalmiljøet.
  • Revisor, en jobb som stort sett går i å kontrollere våre regnskaper i forbindelse med årsmøtet.

I GØIF har vi ekstern regnskapsfører som tar seg av daglige oppgaver som regnskapsførsel, utbetalinger, kontroll og rapporering.

 

Ta kontakt med:

Tilbake