Jentesatsning GØIF og Helgerød

Fotballgruppene i Helgerød og GØIF har gjennom flere sesonger hatt et godt samarbeid med jentefotballen. For høstsesongen 2016 og neste sesong 2017 blir det et enda tettere samarbeid på jentesiden.

Vi kan da tilby jentelag i alle årsklasser! Det blir blant annet også etablert et damelag (11'er) som skal spille i divisjonssystemet.

Sportslig leder Ole Sandeide og trenerkoordinator Thomas Olafsen i GØIF jobber i disse dager tett med Helgerød (Finn Thomas Johannessen, Stefan York Bentzen) for å få på plass trenerkabalen.

Bare ta kontakt med disse hvis du har spørsmål eller ønsker å bidra.

GØIF og Helgerød er også med i samarbeidet i forbindelse Sandefjord Fotball sin satsning på damefotball, slik at vi kan tilby jentene både toppsatsning og breddefotball. Les mer om dette i Sandefjords Blad.

Tilbake