• NFF Kvalitetsklubb nivå 1

  Gjekstad Østerøya Idrettsforening er sertifisert som NFF Kvalitetsklubb nivå 1

  Kvalitetsklubbansvarlig: Bjørn Kaare Bøe

 • GØIF er NFF Kvalitetsklubb

  GØIF ble godkjent som NFF Kvalitetsklubb nivå 1 lørdag 16. april 2016.

  NFF Kvalitetsklubb 1 er det første av tre nivåer i NFF Kvalitetsklubb. Målet er å stimulere til god klubbutvikling som vil forsterke helheten. Godt strukturerte klubber tiltrekker seg frivillige og gir grobunn for sunn barne- og ungdomsidrett.

  Les mer
 • Organisasjonsplan

  Vår organisasjonsplan ble sist oppdatert etter årsmøte 2016.

  GØIF  organisasjonsplan  (sist revidert 08.03.2016)

  Les mer
 • Sportsplan

  GØIF Sportsplan 2012

  Her finner du SPORTSPLAN- revidert mars 2012 


  Kontaktperson: Jan Larsen

  Les mer
 • Oppstartsansvarlig

  Rollebeskrivelse oppstartsansvarlig

  Les mer
 • GØIF Lovnorm

  GØIF Lovnorm

  Oppdatert lovnorm for GØIF - godkjent årsmøtet 2. mars 2017

 • FIKS-ansvarlig

  Rollebeskrivelse FIKS-Ansvarlig

  Les mer
 • Politiattest

  Informasjon om politiattest og rollebeskrivelse for ansvarlig politiattester.

  Les mer
 • NFF Skjema

  Her finner du linker til ulike skjema som NFF krever vi benytter. Vi skal forsøke holde denne vedlike men oppfordrer også til at du benytter www.fotball.no og søker der hvis det er noe du ikke finner.

  Foreløpig finner du "overgangsskjema" eller Samtykkeskjema som NFF kaller det og søknad for bruk av overårige spillere.

  Les mer
 • GØIF Logo

  GØIF logo skal være i transparent hvit på lilla drakter.

  Logofiler kan du finne her.

  Les mer
 • Google Disk

  Eksempel på deling

  Les mer