Kvalitetsklubben GØIF

GØIF jobber i år med å bli sertifisert som Kvalitetsklubb hos Norges Fotballforbund. Arbeidet har pågått gjennom hele 2015 og vi har som mål å bli sertifisert innen nyttår.

Arbeidet utføres av Morten Offenberg og Bjørn Kaare Bøe som begge har lang fartstid i GØIF og som kjenner klubbens drift og rutiner. Arbeidsgruppen rapporterer til hovedstyret og får god bistand gjennom veiledere fra NFF Vestfold.

Arbeidet er i første fase fokusert rundt å samle dokumentasjon på interne rutiner i klubben, her kommer spesielt vår Organisasjonsplan, Sportsplan, Holdningsavtale og andre rutiner i fokus. Alle disse dokumenter finner du på GØIF Hjemmeside.

Det blir også jobbet aktivt med å kurse alle ledere og trenere slik at GØIF har gode tillitsvalgte med rett kompetanse.

Høsten 2015 vil det arrangeres flere kurs på GØIF, først ut er en egen barnefotballkveld for alle trenere i barnefotballen på GØIF.

Vil du lese mer om NFFs Kvalitetsklubbprosjekt - gå til NFF Hjemmeside for mer informasjon.

 

Tilbake