Priser

Priser for utleie av klubbhusets selskapslokaler.

Følgende priser gjelder for leie av GØIF Klubbhus:

  • Leie hele helgen (fredag 16.00 - søndag 14.00): 4500,- inkludert vask*
  • Leie et døgn (i helgen): 3500,- inkludert rengjøring*
  • Leie en kveld hverdag: 1.500,- (hverdag: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag)

 

Priser for medlemmer (må stå som hovedleietager):

  • Leie hele helgen (fredag 16.00 - søndag 14.00): 3.500,- inkludert vask
  • Leie et døgn (i helgen): 2500,- inkludert rengjøring*
  • Leie en kveld hverdag 1000,- ekskl. rengjøring

Betaling må skje senest 2 uker før utleiedato. Avbestillinger gjort innen en uke før utleie refunderes ikke.

 * rengjøring: kun vask av gulvflater og kjøkkenet. leietaker står ansvarlig for rydding av lokalene, feiing/ tørrmopping av gulvene, vask av alle bord og overflater på kjøkkenet, oppvask og fjerning av søppel. Leietaker er også avsvarlig for eventuell rydding av uteområder. 

Om lokalene etterlates i en tilstand som tilsier at utleier må foreta en rengjøring utover det som ansees som normalt, kan det etterfaktureres for rengjøring.

 

NB!

Du må være eldre enn 30 år for å leie hos oss. Denne bestemmelsen er gjort for å hindre det som blir kalt ungdomsfester. Vi har desverre hatt mange uheldige erfaringer og her derfor satt fast denne aldersgrensen som er ufravikelig. 

 

Tilbake