Miljøprosjekt i gang på GØIF

Mange har sikkert fått med seg at det foregår anleggsarbeid på Østerøya Idrettspark (GØIF).

Vi har satt i gang et prosjekt for å møte nye miljøkrav fra myndighetene. Ett av kravene er at det skal være en fast kant mellom kunstgressbane og natur, på minst 20 cm. Dette er for å hindre at gummigranulat fra banene kommer på avveie.

A-banen er først ute med å tilfredsstille nye miljøkrav. På vest- og nord-siden er det behov for å sette opp en kant, mens øst- og sør-sidene er OK som de er. Prosjektet inneholder følgende elementer:

 • Vest-siden av A-banen («klubbhussiden»):
  • Rensk og utgraving for støttemurer av stablestein – 61 meter
   • 10m steinmur, høyde 40 cm inkl. tilbakefylling og planering.
   • 51 meter steinmur 60 cm inkl. tilbakefylling og planering.
  • Rensk og bortkjøring av masser inn mot fjell nord for klubbhus ved tribunen.
  • Asfaltering ut til fjell
  • Nye innbytterbenker
 • Nord (mot gress-banen): Ca. 80 meter steinmur, høyde 40 cm.

I tillegg skal det etableres «sluser» for folk og maskiner, som skal fange opp gummigraulat.

Prosjektet er støttet av:

 • Thorbjørn Hansens stiftelse
 • DNB Gavefondet
 • Sparebank 1 gavefond
 • Sandefjord kommune

Vi retter en stor takk til alle bidragsytere som gjør det mulig å opprettholde det flotte tilbudet vi har til barn og unge i nærmiljøet.

Prosjektet for A-banen skal bli ferdig før sommeren, og deretter vil B-banen stå for tur.

Har du spørsmål til prosjektet, kan du ta kontakt med leder for GØIF Hovedlag: Helge Siljan.

Tilbake