Informasjon om nytt medlemssystem i GØIF - Min Idrett

I tråd med retningslinjer fra Norges Idrettsforbund har GØIF tatt i bruk medlemssystemet «Klubbadmin». Dette er idrettens eget medlemssystem, som idrettsklubbene kan bruke gratis.

Systemet kan også brukes til fakturering, noe vi startet med under kalender-dugnaden, og vil fortsette med ved fakturering av medlemskontigent og treningsavgift.

Klubbadmin sparer klubben for en del kostnader ved faktureringen, og på sikt blir også administrasjonen av medlemsmassen enklere. Det er imidlertid noen utfordringer med oppstarten, og det prøver vi å redegjøre for her.

Vi håper på forståelse og bidrag til å få dette opp å stå. Når det faktureres fra GØIF via Klubbadmin vil alle som mottar faktura få en SMS og/eller e-mail.

ALLE må opprette sin egen profil i minidrett.no for at dette skal fungere. Det gjøres ved å gå inn på www.minidrett.no og klikke på «Ny bruker». Følg deretter oppsettet.

Ny bruker på Min Idrett

 

I minidrett.no er det mulig å lage familierelasjoner, med alle skal ha sin egen profil. Når du er logget inn på minidrett.no så ligger det en meny i øvre del av vinduet, der «Betaling» er ett valg. Her vil regningene fra GØIF ligge.

Dersom det er noen spørsmål, kontakt gjerne:

Leder GØIF Hovedlag: Helge Siljan (95928081)
Medlemsansvarlig Per Lien (97161811).

Idrettsforbundet har også en god hjelpetjeneste på tlf 03615.

Tilbake