SUP: lørdag 24. september

I juli startet vi opp med et spillerutviklingsprosjekt (SUP) i samarbeid med vår naboklubb Helgerød. Vår G-16 trener Nikolai Klausen Engan er hovedansvarlig og han får hjelp fra klubbens andre trenere og spillere fra 16 og 19-årslag.

Neste økt: Lørdag 24. september 10:00 - 12:00 - på Helgerød

Det blir delt i to grupper: 10-13 år og 14-16 år (jenter og gutter sammen).

Fokuset til SUP gruppa er førstetouch, pasning i bevegelse, nær teknikk og ulike føringer med ball.

Vi kommer til å kjøre gjennom øvelser som blir brukt på akademier rundt i verden. Disse øvelsene er forenklet nå i starten, og ender med at vi bygger på etter som nivået og forståelsen øker gradvis.

Målet er flest mulig touch på ball i løpet av øktene. 

Tilbake