Trener og lagledermøte: torsdag 5. november

Hei alle lagledere og trenere! Det innkalles herved til møte på GØIF klubbhus

Torsdag 5. november kl. 18.15 - 21.30.

Denne gangen er møtet obligatorisk for alle trenere/lagledere i GØIF, og dersom møtet kolliderer med trening bør møtet prioriteres.

Møte vil bestå av:

  • Innføring/kurs i bruk av hjertestarteren v/ Kristine Valstad
  • Informasjon om GØIF som kvalitetsklubb v/ Karin Ørbeck fra NFF Vestfold

fra ca. 1930:

  • for ledere opp til og med 12 år: barnefotballkveld-kurs v/ Espen Kirknes  tema "Forberedelse til kampsesong - Bedre barnefotball"
  • for ledere 13 år og eldre: møte om kompetanse, samt samkjøre vinter- og 2016 sesongen

 

Som kvalitetsklubb er det krav til en hvis kompetanse hos trenere/ lagledere rundt våre lag.Barnefotballkveld-kurset er obligatoriske for alle opp til og med G/J2004. Ledere for eldre lag får informasjon om kompetansekrav på eget møte ca kl. 19.30.

Hilsen Morten Offenberg
for hovedstyret og sportslig utvalg fotball 

Tilbake