Utviklingstiltak på GØIF

I juli starter vi opp med et spillerutviklingsprosjekt (SUP) i samarbeid med vår naboklubb Helgerød. Vår G-16 trener Nikolai Klausen Engan vil være hovedansvarlig og han får hjelp fra klubbens andre trenere og spillere fra 16 og 19-årslag.

Første økt: Lørdag 16. juli 13:00 - 15:00

Det blir delt i to grupper: 10-13 år og 14-16 år (jenter og gutter sammen).

Hovedfokus blir teknikk, 1.touch, pass og føring av ball med mer, fokus er å videreutvikle basisferdigheter.

Tilbake