Vinterstengte baner - hvorfor brøyter vi ikke?

Været i januar 2018 har gitt oss store utfordringer på Østerøya Idrettspark. Flere snøfall, store variasjoner i temperatur og den siste perioden med sludd som frøs til is har ført til et islag på våre baner.

Men hvorfor brøyter vi ikke?

Våren 2014 åpnet vi våre to kunstgressbaner, det var et enormt løft for klubben, både økonomisk, i dugnadsinnsats og ikke minst for ledelsen i klubben. Takket være enorm innsats fra ildsjeler, sponsorer og god støtte fra Sandefjord Kommune landet prosjektet trygt vi har utvidet kapasiteten enormt.

Finansieringen bygger på tildeling av tippemidler og et av momentene i en slik tildeling er at disse skal vare i 10 år før vi får nye midler til de samme banene. Vinterbrøyting av banene gir enorm slitasje og vil føre til at banene må fornyes før disse 10 årene, dette har vi ikke midler til.

Det er også stor risiko for direkte skade ved brøyting, så sent som i fjor opplevde klubber i Sandefjord store skader på sine baner ved brøyteuhell. Skader betyr reparasjonskostnader.

Enda en kostnadsfaktor er selve brøytingen, kapasiteten i kommunen er begrenset og skal vi leie inn hjelp blir det fort kostbart.

GØIF har ikke midler til dette nå etter at banene er bygget, vi har besluttet at banene ikke skal brøytes første del av 10-årsperioden.

Siste moment i dette med brøyting er at det gir utfordringer rundt gummigranulatet som flyttes bort fra banen. Miljømessig er det mye mer gunstig å la snøen smelte av seg selv, da blir granulatet liggende. I tillegg sparer vi penger på etterfyllingen som da ikke blir nødvendig så ofte.

Håper dette ga nyttig info til dere som lurte.

Sportslig hilsen fra GØIF Hovedstyre

 

Tilbake