Sandarcupen 2019 / Ankomst / Parkering /

Lørdag og søndag, 10. og 11. august, spilles Sandarcupen på Østerøya Idrettspark.

Vi ønsker alle spillere, ledere og foresatte velkommen. Tusen takk til alle medlemmer av GØIF som stiller opp på dugnad.

Her finner dere som kommer på besøk en vei- og parkeringsbeskrivelse. Tips til GPS brukere: Bruk adressen Myreskauen 10, 3218 Sandefjord for rett kjørebeskrivelse til Østerøya Idrettspark.

Veibeskrivelse GØIF-banen (Østerøya Idrettspark)

Fra E-18:
Ta innfartsvei skiltet mot Sandefjord (Strømstad).
Følg veien forbi 2 rundkjøringer og 3 lyskryss. Ved 4 lyskryss, ta til venstre (skiltet mot Vesterøya og Østerøya).
Kjør rett over 3 rundkjøringer. Ved 4 rundkjøring, ta til venstre mot Østerøya.
Ta så 2 vei til høyre, skiltet mot Østerøya.
Etter ca. 1,8 km ta til venstre, skiltet mot Østerøya Idrettspark. (Her er 4P)
Så etter ca. 700 m, ta til venstre (skiltet mot Østerøya Idrettspark).

Fra Color-Line:
Ta til høyre ut fra terminalen.
Etter 2 rundkjøringer, ta til venstre i 3 rundkjøring mot Østerøya. Følg beskrivelsen over videre.

Kontaktperson GØIF-banen: Chris-Michael Olsen, mobil: 906 83 680

Tips til GPS brukere: Bruk adressen Myreskauen 10, 3218 Sandefjord for rett kjørebeskrivelse til Østerøya Idrettspark.

Koordinater:

EU89 UTM-sone 33
NORD 6564343.98
ØST 229682.09

 

Parkering:

Det blir fort fullt på parkeringsplassen til Gjekstad og Østerøya idrettsforening ved store arrangementer og i den anledning har vi nå fått tillatelse til parkering på flere friområder.

Se bilde under og følg instrukser så er det max 8-10min gange til Østerøya idrettspark : )

 

  • P1 - Denne er ved Østerøya idrettspark, og den første som blir full. Det er ikke tillatt å parkere i bakken, det må være framkommelig for nødetater o.l. Er det fullt her blir dere guidet videre til en av de andre plassene.
  • P2 - Denne fotballbanen ligger innerst i Nordre Gjekstadskog og er godkjent av kommunen til P-plass under Sandarcupen 2018. 
  • P3 -Denne fotballbanen ligger i Maurveien med innkjøring fra Gjekstadveien og er godkjent av kommunen til P-plass under Sandarcupen 2018.
  • P4 - Denne fotballbanen ligger i Kastetstien, med innkjøring via gang- og sykkelfelt. Godkjent av Sandefjord kommune og Statens vegvesen for P-plasser under Sandarcupen 2018. NB: Dette er en smal vei og kun plass til en bil av gangen ved inn- og utkjøring. Ellers er dette vanligvis gang- og sykkelsti så ta ekstra hensyn her.
  • P5 - Parkering kun langs 1 side, langs Vokterveien. Viktig at det er kun på ene siden slik at det er framkommelig for nødetater o.l.

Hvis dere parkerer på P3 eller P4, så er raskeste vei å gå inn Vokterveien og langs en åpen sti (blå strek) gjennom skogen til Gjekstad og Østerøya idrettsforening (GØIF). Stien ser ut som en vei på de fleste kart.

Parkering forbudt (!) - Gjelder langs Lahelle- og Gjekstadveien. Det samme gjelder parkeringen på JOKER Gjekstad. Vanlige regler gjelder ved pakering forbudt. Bøtlegging kan forekomme.

Ellers minner vi om vår sykkelparkering rett ved klubbhuset, mest aktuelt for våre dugnadsvakter og lokale lag.

 

Vel møtt, trygg trafikk og GOD CUP! 

Tilbake